EnglishTurkish

Yönetmelikler ve Esaslar

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 25 Temmuz 2017

Yönetmelik Değişikliği (22.11.2019)

Lisansüstü Tez Düzeltme Süreci Kararı (22.05.2019)

Yönetmelik Değişikliği (08.04.2018)

Yönetmelik Değişikliği (16.09.2017)

Yönetmelik Değişikliği (01.03.2017)

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016

Yönetmelik Değişikliği (14.04.2020)

Yönetmelik Değişikliği (10.06.2020)

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 18 Ağustos 2012

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler 21 Ocak 2015

Erzincan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (Yönetmelikler) 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (26.11.2016)

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (20.09.2005)

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2009)

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2007)

Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Yayımlanması Yönergesi

E.Ü. Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Uygulama Esasları 20 Şubat 2018

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi (02.06.2017)

Disiplinlerarası Lisansüstü Program Açma Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Esaslar (27.05.2010)

Erzincan Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Erzincan Üniversitesi İle Atatürk Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına Ve Yürütülmesine İlişkin Protokol

Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlik Yönergesi 02 Ekim 2017

Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000 YÖK Doktora Bursu)

Erzincan Üniversitesi Yazişma Usulleri imza Yetkileri Yönergesi

YURTDIŞINDAN VEYA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ  08.06.2021 YENİİİ