EnglishTurkish

İç Kontrol

KOS-1: Etik Değerler ve Dürüstlük

Ulusal Etik ve Mevzuat Listesi

Uluslararası Etik ve Mevzuat Listesi

Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Etik Kurul Yönergesi

KOS-2: Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

Misyon ve Vizyon

Organizasyon Şeması

Müdür Görev Yetki ve Sorumlulukları

Müdür Yardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Yönetim Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları

Anabilim Dalı Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Danışman Görev Yetki ve Sorumlulukları

Öğretim Üyesi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Sekreteri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Şef Görev Yetki ve Sorumlulukları

Personel İşleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Yazı İşleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Tahakkuk Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Öğrenci İşleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Satın Alma Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı

-Faaliyet Raporları

-Analiz Raporları

KOS-4: Yetki Devri

-Yazışma Usulleri İmza Yetkileri Yonergesi

-Yetki Devri Formu

-İmza Devri Formu

  • MALİ İŞLER İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

-Maaş İş Akış Süreci

-Ek Ders Ücreti İş Akış Süreci

-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

  • PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

-İzin İş Akış Süreci

  •  YAZI İŞLERİ  İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
  • TAŞINIR KAYIT İŞLERİ  İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
  • Tüketim Çıkışı İş Akış Süreci
  • ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

         –Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

-Kayıt Sildirme İş Akış Süreci

-Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

KOS-5: Planlama ve Programlama

-Dönemlik İş Cetveli

-İş Takip Sistemi

-Acil Eylem Planı

-Yol Haritaları

KOS-6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rehberi

KOS-7: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

-Dilekçeler ve Formlar

KOS-8: Görevler Ayrılığı

-Görev Dağılım Çizelgesi