EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

– ÖZÜLKÜ (VİZYON) –

Lisansüstü öğrencilere edindikleri mesleki yetenek ve bilgiyi sentezleme ve birlikte kullanabilme yeteneği kazandırmak, öğrendiklerini toplum hayatına adapte edebilmeleri konusunda yönlendirmek ve bilgilerine güvenebilmeleri için cesaretlendirmek,

Kaliteli eğitim ve öğretimin gereği olan, geliştirici ve bilimsel düzeyi yükseltici araştırmalar yapmak, teknik bilgi ve beceriyi geliştirmek ve standartlarını yükseltmek, bunlar için gerekli teknik alet ve malzeme gereksinimlerini kazanmaya çalışmak, bunlara ilişkin projeler planlamak,

Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmaktır.

– ÖZGÖREV (MİSYON) –

Gerek Türk Sağlık Sisteminde ve Gerekse Sağlık Bilimleri Enstitülerinin lisansüstü eğitim alanında ulusal ve uluslar arası otorite tarafından tanınmak,

Sürekli gelişmek, yetiştirilen öğrenci ve üretilen hizmet ile ( eğitim ve hasta hizmeti) örnek gösterilen birim olmak,

Lisansüstü düzeyde araştırma ve uygulamaya dayalı eğitim programları düzenlemek, öğrencilerimizin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimini sağlayacak olanaklar yaratmaktır.

– ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI –

Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda Bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.