EnglishTurkish

Dilekçe ve Formlar

Anabilim Dalı Başkanlığı Formları

Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu (Tıklayınız)

Danışman Formları

Danışman Değişikliği Dilekçesi (Tıklayınız)

İkinci Danışman Talep Dilekçesi (Tıklayınız)

Ders Eşleştirme Dilekçesi (Tıklayınız)

Öğretim Üyesi Formları

Lisansüstü Yeni Ders Öneri Formu (Tıklayınız)

Haftalık Ders Yükü Formu Ek-1 (Tıklayınız)

Aylık Ek Ders Ücret Formu Ek-2 (Tıklayınız)

Yaz Dönemi Haftalık Ders Yükü Formu Ek-1 (Tıklayınız)

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Formu Ek-1 (Tıklayınız)

Ders Telafi Talep Dilekçesi (Tıklayınız)

Öğrenci Formları

Başvuru ve Yeni Kayıt Formları

Lisansüstü-Eğitim-Başvuru-Formu (On-Line başvurularda bu form kullanılmayacaktır) (Tıklayınız)

Lisansüstü Kesin Kayıt Formu (Tıklayınız)

Özgeçmiş ve Danışman Tercih Formu (Tıklayınız)

YÖK Dönüşüm Tablosu (Tıklayınız)

Ders Kaydı, Ders Yenileme ve Muafiyet Formları

Ders Muafiyet Talep Formu (Tıklayınız)

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Askerlik Formları

Ek Süre Talep Formu (Tıklayınız)

Kayıt Dondurma Talep Formu (Tıklayınız)

Kayıt Silme Talep Formu (Tıklayınız)

Kendi İsteği ile İlişik Kesme Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu (Tıklayınız)

Özel Öğrenci Başvuru Formu (Tıklayınız)

Lisansüstü Kesin Kayıt Formu (Tıklayınız)

Etik Kurul Başvuru (Tıklayınız)

Araştırma İzin Formları

MEB Araştırma İzni Genelgesi (Tıklayınız)

(Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki Her Tür ve Derecedeki Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek “Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri” Başvuru İşlemleri İçin Önce http://ayse.meb.gov.tr Adresinden Ön Başvuru Yapılması Gerekmektedir.) (Tıklayınız)

Araştırma İzin Dilekçesi (Tıklayınız)

Araştırma Konusu ve Bilgileri (EK-1) (Tıklayınız)

Araştırma Çalışma Takvimi (Ek-2) (Tıklayınız)

Araştırma Sahibi ve Görev Yerleri (Ek-3) (Tıklayınız)

Seminer Sunumu Formları

Seminer Şablonu (Tıklayınız)

Seminer Duyuru Formu (Tıklayınız)

Seminer Değerlendirme Formu (Tıklayınız)

Katılımcı Listesi (Tıklayınız)

DOKTORA PROGRAMI FORMLARI

Yeterlik Formları (Doktora)

Yeterlik Sınavı Talep Formu (Tıklayınız)

Yeterlik Sınavı ve Jüri Öneri Formu (Tıklayınız)

Yeterlik Sınavı Duyuru Formu (Tıklayınız)

Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Tutanağı (Tıklayınız)

Katılım Listesi (Tıklayınız)

Tez İzleme Komitesi Formları (Doktora)

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Tıklayınız)

Ara Rapor Formu (Tıklayınız)

Tez Ara Rapor Teslim Tutanağı (Tıklayınız)

Jüri Üyesi Ara Rapor Değerlendirme Formu (Tıklayınız)

Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Sonuç Tutanağı (Tıklayınız)

Tez Konusu Önerisi (Doktora)

Tez Konusu Önerisi (Yüksek Lisans) (Tıklayınız)

Tez Konusu Önerisi (Tıklayınız)

Tez Başlığı Değişikliği Talep Formu (Tıklayınız)

Tez Konusu Değişikliği Talep Formu (Tıklayınız)

Tez Konusu Önerisi Komite Üyesi Teslim Tutanağı (Tıklayınız)

Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı (Tıklayınız)

Savunma Sınavı Formları (Doktora)

Tez Ön İnceleme Talep Formu (Tıklayınız)

Savunma Sınavı Duyuru Formu (Tıklayınız)

Jüri Üyesi İntihal bildirim Formu (Tıklayınız)

Düzeltme Verilen Tezler İçin Tez Savunma Sınavı (Tıklayınız)

Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı (Tıklayınız)

Kabul ve Onay Sayfası (Tıklayınız)

Katılımcı Listesi (Tıklayınız)

Tez Teslim Tutanağı (Tıklayınız)

Yüksek Lisans Formları

Tez Başlığı Değiştirme Talep Formu (Tıklayınız)

Tez Konusu Değiştirme Talep Formu (Tıklayınız)

Tez Konusu Öneri Formu (Y.L) (Tıklayınız)

Tez Savunma Sınavı Talebi ve Jüri Öneri Formu (Tıklayınız)

Diğer Formlar

Belge İstem Dilekçesi (Tıklayınız)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İNTİBAK FORMU (Tıklayınız)