EnglishTurkish

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILINDA KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kesin kayıt işlemi 08.08.2022-12.08.2022 tarihleri arasında, adayların Enstitüye imzalı bir şekilde kesin kayıt başvuru formunu sagbe_yazi@erzincan.edu.tr mail adresine göndermesi şeklinde yapılacaktır. Süresinde gönderilmeyen veya mail ortamı dışında gönderilen kesin kayıt formları işleme alınmayacaktır.

KESİN KAYIT ve İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, Enstitü tarafından ilan edilen kesin kayıt tarihleri arasında aşağıda istenilen belgeleri taratıp sagbe_yazi@erzincan.edu.tr e-posta adresine göndermeleri halinde kesin kayıtları gerçekleşecektir.
 3. Lisansüstü Eğitim Kesin Kayıt Başvuru Formu (Enstitü web sitesi “Dilekçe ve Formlar” sayfasından temin edilir).
 4. Online Başvuru Formu çıktısı (imzalı).
 5. FR-367-KVK Mevzuatı uyarınca Enstitü Kesin Kayıt ve Öğrenim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni (İmzalı Olarak Yüklenmelidir.)
 6. Özgeçmiş (Enstitü web sitesi “Dilekçe ve Formlar” sayfasında; Özgeçmiş ve Danışman Tercih Formu)
 7. Son 6 aya ait 4,5×6 cm fotoğraf (Belgelerin asıllarının tesliminde 3 adet getirilecektir).
 8. ALES belgesi çıktısı.
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgelerin asıllarının tesliminde aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti getirilecektir).
 10. Yüksek Lisans programları için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Belgelerin asıllarının tesliminde aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti getirilecektir).
 11. Doktora programları için Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Belgelerin asıllarının tesliminde aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti getirilecektir).
 12. Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Notunu gösteren Transkript Belgesi. (Belgelerin asıllarının tesliminde aslı ile beraber fotokopisi veya onaylı sureti getirilecektir).
 13. Doktora programına müracaat eden adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili puan aldığını gösteren belge.
 14. Askerlik görevini yapmayan erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir).
 15. Lisans ve/veya Lisansüstü öğrenimlerinin yurt dışında yapmış T.C. uyruklu adaylar için denklik belgesi. (Denklik belgesi olmadan tanınma ile programa kayıtlı olan T.C. uyrukluların lisansüstü mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi için kayıtlı oldukları lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar denklik belgelerini almış ve lisansüstü öğrenim görülen Yükseköğretim kurumuna ibraz etmiş olması gerekmektedir).
 16. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA EVRAK TESLİMİ

Adaylar, kesin kayıt için e-posta aracılıyla gönderdikleri belgelerin, aslı ile beraber bir örneğini veya mezun olunan üniversite ya da noter tarafından onaylı suretini Covid-19 pandemi sürecine bağlı olarak Enstitü’nün belirleyeceği bir tarihte Öğrenci tarafından şahsen enstitüye teslim etmek zorundadır. Aksi halde enstitü ile ilişikleri kesilecektir.

2022-2023 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email