Formlar

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI FORMLARI

DANIŞMAN FORMLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ FORMLARI

ÖĞRENCİ FORMLARI

Başvuru ve Yeni Kayıt

Ders Kaydı ve Ders Yenileme

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Askerlik 

Etik Kurul Formu

Araştırma İzin Formları

Seminer Sunumu Formları

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI

TEZ KONUSU ÖNERİSİ VE TEZ AŞAMALARI

TEZ SAVUNMA SINAVI FORMLARI

 

DOKTORA PROGRAMI FORMLARI

Yeterlik Formları (Doktora)

Tez İzleme Komitesi Formları (Doktora)

Tez Konusu Önerisi

Savunma Sınavı Formları

Diğer Formlar