Doktora Yeterlilik Komitesi Üyeleri

Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Komite BaşkanıProf. Dr. Selahattin ATMACA
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Barış GÜLHAN
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇIKMAN
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Merve AYDIN
ÜyeDr. Öğr. Üyesi Mehmet PARLAK
Yönetim Kurulu Tarihi: 12.06.2017 Sayı:13/5