Yönetim

Unvanı/ Adı Soyadı             Prof. Dr. Papatya KARAKURT
Görevi                                   Enstitü Müdürü
Telefon                                  0 446 224 29 10 Dahili: 31027
e- posta                                pkarakurt@erzincan.edu.tr
Unvanı/ Adı Soyadı             Dr. Öğr. Üyesi Filiz YANGILAR
Görevi                                   Enstitü Müdür Yrd.
Telefon                                  0 446 224 29 10 Dahili: 31028
e- posta                                  fyangilar@erzincan.edu.tr
 Unvanı/ Adı Soyadı             Aysel GEÇMEZ
Görevi                                   Enstitü Sekreteri
Telefon                                  0 446 224 29 10 Dahili: 31030
e- posta                                  agecmez@erzincan.edu.tr