Dilekçe ve Formlar

 

 

DEVAM ÇİZELGELERİ ;

*Haftalık

*Dönemlik

 

DANIŞMAN FORMLARI

Danışman Değişikliği Dilekçesi

Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Çizelgesi

 

ÖĞRETİM ÜYESİ FORMLARI

Haftalık Ders Yükü Formu EK-1

Aylık Ek Ders Ücret Formu EK-2

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Formu

Ders Telafi Talep Dilekçesi

 

ÖĞRENCİ FORMLARI

Yüksek Lisans Başvuru Formu

Kesin Kayıt Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Doktora Başvuru Formu

Yök Dönüşüm Tablosu

Yedek Kesin Kayıt Formu

 

DERS KAYDI VE DERS YENİLEME

Ders Muafiyet Talep Dilekçesi

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Seçimlik Ders Yerine Başka Bir Ders Alma Formu

Tezli Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu

Doktora Ders Kayıt Formu

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

 

KAYIT SİLME, KAYIT DONDURMA VE ASKERLİK 

Kayıt Dondurma

Kayıt Sildirme

Askerlik Sevk Tehiri

Askerlik Sevk Tehiri İptal

 

DİĞER MATBU EVRAKLAR

Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

Etik Kurul Formları

Kendi İsteği İle İlişiğini Kesen Öğrenciler İçin Form

Yatay Geçiş İlişik Kesme Formu

Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu

Belge İstem Dilekçesi (Öğrenci Belgesi ve Transkript)

İletişim Bilgileri Değişiklik Talep Dilekçesi

 

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI FORMLARI

MEB Araştırma İzni Genelgesi

  • Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki Her Tür ve Derecedeki Okul ve Kurumlarda Gerçekleştirilecek “Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri” Başvuru İşlemleri İçin Önce http://ayse.meb.gov.tr Adresinden Ön Başvuru Yapılması Gerekmektedir.

Araştırma İzin Dilekçesi

Araştırma Konusu ve Araştırmacı Bilgisi Formu (EK-1)

Araştırma Çalışma Takvimi Formu (EK-2)

Araştırmacı Görev Yeri ve İletişim Bilgisi Formu (EK-3)

Bilimsel Araştırma Çalıştırma Başvuru Formu

 

SEMİNER SUNUMU FORMLARI

Seminer Sunum Duyurusu

Katılım Listesi

Seminer Değerlendirme Formu

Katılım Listesi (Doktora)

Seminer Değerlendirme Formu (Doktora)

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI

 

Tez Konusu Önerisi ve Tez Aşaması

Tez Konusu Öneri Formu

Tez Başlığı  Değişikliği Formu

TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU (VARSA)

Ek Süre İstek Formu

 

Tez Savunma Talebi Öncesi

Tez Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınavı Talebi

 

Yeterlilik

Tez Konusu Önerisi Komite Teslim Tutanağı

Tez Konusu Önerisi Sözlü Savunma Sınavı Tutanağı

Tez Başlığı Değişikliği Talep ve Değerlendirme Formu

Tez Konusu Değişikliği Talep Formu

 

 

Tez Teslimi