Lisansüstü Online Tez Savunma Sınavı ve Seminer Sunum faaliyetlerine ait oturum adresleri aşağıdaki verilmiştir.

Önemli Not: Oturum başlama saatine 10 dakika kalana kadar giriş yapmayınız. Aksi taktirde sistem oturumu sonlandıracağından oturuma katılmanız mümkün olmayacaktır

 

Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı Seminer Sunum

Farmasötik Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı Esra AKSOY OKTAY Seminer Sunum

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Savunma Sınavı

Farmasötik Bilimler Mustafa Servet DALTABAN Seminer Sunum