2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olacak şekilde, Üniversitemiz Senatosu’ nun Tez Savunma, Doktora Yeterlik ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Sınavları ile Seminer ve Tezsiz Yüksek Lisans Proje Sunumları ile ilgili almış olduğu 09.04.2020 tarihli ve 08/03 sayılı karar aşağı çıkarılmıştır.

Enstitümüz bünyesindeki kayıtlı olan öğrencilerin Tez SavunmaDoktora Yeterlilik ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Sınavları ile Seminer ve Tezsiz Yüksek Lisans Proje Sunumlarının ülkemizde yaşanan küresel salgın sebebiyle 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.