Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarılında uzaktan eğitim ile okutulacak derslere ilişkin Üniversitemiz Senatosu’ nun almış olduğu 09.04.2020 tarih ve 08/04 sayılı kararın “Ders değerlendirmelerinde öğretim elemanlarının belirleyeceği değerlendirme, mevcut durum sürdükçe vize ve final sınavları değerlendirmesi yerine geçecektir. Etkinliklerin değerlendirmelerinin ham başarı notlarına nasıl dönüştürüleceği öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve dersin uzaktan eğitim sistemindeki alanında tüm öğrencilerin görebileceği şekilde ilan edilecektir.” hükmü gereğince akademik takvime bağlı kalınarak yapılacaktır.