2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla; Üniversitemizde kayıtlı olan ve ders kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan  öğrencilerin, kayıt dondurma başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

Kayıt donduracak öğrencilerin Enstitü Web Sayfamızın  “formlar” kısmında yer alan  “Kayıt Dondurma Talep Dilekçesini” doldurarak bu dilekçeyi şahsen, posta yolu veya elektronik ortamda Anabilim Dalı Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. Devamındaki süreçte Anabilim Dalı Başkanlığı öğrencinin talebini danışmanının görüşü ile birlikte EBYS üzerinden Enstitümüze iletecek, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt dondurma işlemi gerçekleşecektir.