Bir Sayfa Seçin

Neden Enstitümüz?

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ NÜN

ÖNE ÇIKARILMASI GEREKEN ÖZELLİĞİ

Sağlık Bilimleri Enstitümüz; evrensel değerler ışığında çağdaş, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkemizi dünyada temsil edecek üstün nitelikli bireyleri yetiştirecek bilim insanı yetiştirmeyi hedefleyen bir enstitüdür.

Enstitümüz, bilimsel düşünmeyi yaşamının her alanında rehber edinmiş, özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları yetiştirmeyi, sağlık bilimleri alanındaki lisansüstü öğretimi çağdaş ülkelerle akredite hale getirmek ve Türkiye üniversitelerinin uluslar arası düzeyde bilime katkı düzeyini yükseltmek hedeflerine yönelik çalışmaları yapmayı hedeflemektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitümüz “ Bilimin Işığında Çağdaş Uygarlık Yolunda” sloganından hareketle bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçi, şeffaf ve adalet ilkesiyle hareket ederek, geleceğe güvenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, değişime açık bir enstitüdür.